Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KEPALA SEKOLAH bersama GURU-GURU PENGAJAR SMP Negeri 3 Krian
ingin tahu orangnya…..? letakkan mouse pointer ke nama guru yang dikendaki

No. NAMA JABATAN
1. SUEB RIZAL, S.Pd, M.Pd Kepala Sekolah
2. TUGINO, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
3. SRI WINARSIH, S.Th Guru PAK dan Bhs. Jawa
4. IDAJU WARDANI, S.Pd Guru Seni Budaya
5. MUGIYANTO, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
6. Hj.NIHAYAH, M.Pd Guru Seni Budaya
7. ALIMAH, S.Pd Guru PKn
8. M. YUSUF, S.Kom Guru TI
9. Dra.S. MUALLIFAH, M.Pd Guru Bhs. Inggris
10. Drs. HARTONO ASTUKI Guru MATEMATIKA
11. ENDAH DWI A, S.Pd Guru MATEMATIKA
12. SRI VAHARNI, S.Pd Guru MATEMATIKA
13. NAFI HADI TAUFIQUL KIROM, S.Pd Guru MATEMATIKA
14. IMAMA SABILAH, M.Pd Guru MATEMATIKA
15. ISTINAYAH, S.Pd Guru IPS
16. ARIPAH, S.Pd Guru IPA
17. DIANA KHOLIDAH, S.Pd Guru Bhs. Inggris
18. ENDAH SRI P, S.Pd Guru Kesehatan dan Olah Raga
19. NUR JANNAH, S.Pd Guru IPA
20. MOH. NURUL HUDA SB, S.Pd Guru Bhs. Inggris
21. M. AGUS SUBEKTI, S.Pd Guru Kesehatan dan Olah Raga
22. M. KHUDLORI, S.S Guru Bhs. Inggris
23. ROUDLOTUL JANNAH, S.Pd Guru PPKn
24. MUKJIJATIN, S.Pd Guru IPA
25. DYAH PURWANTI, S.Pd Guru Seni Budaya
26. NI PUTU SARI D, S.Pd Guru Kesehatan dan Olah Raga
27. DIAN PARAMITA, S.Pd Guru BK
28. YEKTI ERIANI, S.Pd Guru Bhs. Jawa
29. QODRAT GALIH FITRANANDA, S.Pd Guru Seni Budaya
30. MUHAMAD ISMAIL, S.Pd Guru PAI
31. MUFID WIDODO, S.Pd Guru PKn
32. MEYDA SILVIA, S.Pd. Guru Bhs. Indonesia
33. RATIH USWATUL WAKHIDAH, S.Pd. Guru Prakarya
34. INDIRA TIARDANA KUSUMA, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
35. RIZKY ADITAMA, S.Pd Guru IPA
36. RIZQA DAMAS SA’DIYAH, S.Pd Guru Prakarya/IPA
37. MOH KHANAFI, S.Pd Guru PAI
38. IRMA RAHMAWATI, S.Pd Guru Bhs. Inggris
39. JIHAN CHORIDAH HANIF, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
40. ROSI CHOIRUNNISA, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
41. ERSYE SONIA DIANA PUTRI, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
42. FAQIHATUL ULIYAH, S.Pd Guru BK & ABK
43. DWI RATNA PRATIWI, S.Pd.I Guru PKn
44. NANDA INDRI YUNAINI, S.Pd Guru PKn
45. MUFIDA AMALIA MEILINA, S.Pd Guru IPS
46. SUCIAWATI KHUSNUL K ,M.Pd Guru IPS
47. ILHAM SHAFFA AMRULLOH, S.Pd Guru BK
48. YUSRIL ZUHRUF M.A., S.Pd. Guru Bhs. Jawa
49. KHAIRINA AQILAH RILEND PUTRI, S.Pd Guru ABK

TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 KRIAN

No. NAMA JABATAN
1. ENNIK HIDAJATI Koordinator TU
2. MUCH. SUGIMAN TU
3. ANIS SUHARTATIK TU
4. FAHMI BAIHAQI TU
5. ARIS SAPUTRO TU
6. SITI FATKHOWATI TU (PERSPUSTAKAAN)
7. SAMSURI. SATPAM
8. IRIDANI HERMAWAN SATPAM
9. WAHYU FIRMAN DERMAWAN SATPAM
10. AZWAR ANAS SATPAM