Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KEPALA SEKOLAH bersama GURU-GURU PENGAJAR SMP Negeri 3 Krian
ingin tahu orangnya…..? letakkan mouse pointer ke nama guru yang dikendaki

No. NAMA JABATAN
1. SUEB RIZAL, S.Pd, M.Pd Kepala Sekolah
2. IDAJU WARDANI, S.Pd Guru Seni Budaya
3. MUGIYANTO, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
4. Hj.NIHAYAH, M.Pd Guru Seni Budaya
5. ALIMAH, S.Pd Guru PKn
6. M. YUSUF, S.Kom Guru TI
7. Dra.S. MUALLIFAH, M.Pd Guru Bhs. Inggris
8. Drs. HARTONO ASTUKI Guru MATEMATIKA
9. ENDAH DWI A, S.Pd Guru MATEMATIKA
10. SRI VAHARNI, S.Pd Guru MATEMATIKA
11. NAFI HADI TAUFIQUL KIROM, S.Pd Guru MATEMATIKA
12. IMAMA SABILAH, M.Pd Guru MATEMATIKA
13. ISTINAYAH, S.Pd Guru IPS
14. ARIPAH, S.Pd Guru IPA
15. DIANA KHOLIDAH, S.Pd Guru Bhs. Inggris
16. ENDAH SRI P, S.Pd Guru Kesehatan dan Olah Raga
17. NUR JANNAH, S.Pd Guru IPA
18. MOH. NURUL HUDA SB, S.Pd Guru Bhs. Inggris
19. M. AGUS SUBEKTI, S.Pd Guru Kesehatan dan Olah Raga
20. M. KHUDLORI, S.S Guru Bhs. Inggris
21. ROUDLOTUL JANNAH, S.Pd Guru PPKn
22. MUKJIJATIN, S.Pd Guru IPA
23. DYAH PURWANTI, S.Pd Guru Seni Budaya
24. NI PUTU SARI D, S.Pd Guru Kesehatan dan Olah Raga
25. DIAN PARAMITA, S.Pd Guru BK
26. YEKTI ERIANI, S.Pd Guru Bhs. Jawa
27. QODRAT GALIH FITRANANDA, S.Pd Guru Seni Budaya
28. MUHAMAD ISMAIL, S.Pd Guru PAI
29. MUFID WIDODO, S.Pd Guru PKn
30. MEYDA SILVIA, S.Pd. Guru Bhs. Indonesia
31. RATIH USWATUL WAKHIDAH, S.Pd. Guru Prakarya
32. INDIRA TIARDANA KUSUMA, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
33. RIZKY ADITAMA, S.Pd Guru IPA
34. RIZQA DAMAS SA’DIYAH, S.Pd Guru Prakarya/IPA
35. MOH KHANAFI, S.Pd Guru PAI
36. IRMA RAHMAWATI, S.Pd Guru Bhs. Inggris
37. JIHAN CHORIDAH HANIF, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
38. ROSI CHOIRUNNISA, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
39. ERSYE SONIA DIANA PUTRI, S.Pd Guru Bhs. Indonesia
40. FAQIHATUL ULIYAH, S.Pd Guru BK & ABK
41. DWI RATNA PRATIWI, S.Pd.I Guru PKn
42. NANDA INDRI YUNAINI, S.Pd Guru PKn
43. MUFIDA AMALIA MEILINA, S.Pd Guru IPS
44. SUCIAWATI KHUSNUL K ,M.Pd Guru IPS
45. ILHAM SHAFFA AMRULLOH, S.Pd Guru BK
46. YUSRIL ZUHRUF M.A., S.Pd. Guru Bhs. Jawa
47. KHAIRINA AQILAH RILEND PUTRI, S.Pd Guru ABK

TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 KRIAN

No. NAMA JABATAN
1. ENNIK HIDAJATI Koordinator TU
2. MUCH. SUGIMAN TU
3. ANIS SUHARTATIK TU
4. FAHMI BAIHAQI TU
5. ARIS SAPUTRO TU
6. SITI FATKHOWATI TU (PERSPUSTAKAAN)
7. SAMSURI. SATPAM
8. IRIDANI HERMAWAN SATPAM
9. WAHYU FIRMAN DERMAWAN SATPAM
10. AZWAR ANAS SATPAM

Events